Về việc giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 144/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 144-NQ giao vốn trung ương.pdf
kem-144.pdf
Cơ quan ban hành