Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 3)
Số ký hiệu văn bản 149/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 3)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 149-NQ phân bổ vốn đầu tư công.pdf
kem-149.pdf
Cơ quan ban hành