Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 922/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm QĐ. 992 QĐ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CCHC CÁC XÃ.pdf
pl-kem-theo-qd-922.xls