Về việc khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội tình nghĩa trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 848/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động xã hội tình nghĩa trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm T9- 848. quyet dinh khen thuong.pdf
Cơ quan ban hành