V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng quy định
Số ký hiệu văn bản 905/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng quy định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm t9.-905-quyet-dinh-thu-hoi-cnqsd-dat.pdf
Cơ quan ban hành