Về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức quý III năm 2022
Số ký hiệu văn bản 895/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức quý III năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm T9. 895 QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG.pdf
thang-9-ds-nang-luong-kem-qd.xlsx
thang-9-ds-phu-cap-tham-nien-nghe-quy-iii-1-.xls
Cơ quan ban hành