Kết quả thực hiện đề án tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 772/BC-UBND
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện đề án tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 772. BC.pdf