Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 934/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2022
Ngày hiệu lực 25/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm T9. QĐ ban hanh quy che he thong bao cao.pdf