Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành cuộc đấu giá tài sản thanh lý tài sản công
Số ký hiệu văn bản 05/TB-VP
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành cuộc đấu giá tài sản thanh lý tài sản công
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Lò Văn Cường
Tài liệu đính kèm 05-TB đấu giá TS VP.pdf