V/v tuyên truyền về công tác Chuyển đổi số và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2063/UBND-VHTT
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền về công tác Chuyển đổi số và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vì Văn Ngọc
Tài liệu đính kèm T10-signed-signed-cv tuyen truyen ve cong tac chuyen doi so va huong ung ngay chuyen doi so nam 2022.pdf