Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
Số ký hiệu văn bản 03/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm Thông tư 03-2021 ttcp.pdf