Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa huyện Yên Châu giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 277/KH-UBND
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày hiệu lực 07/10/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa huyện Yên Châu giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Huy Phong
Tài liệu đính kèm 277. KH chuyển đổi số trong xây dựng NTM.pdf