Thông báo đấu giá (Xe ô tô CAMRY, biển kiểm soát 26B-6688)
Số ký hiệu văn bản 37/TB-ĐGTB
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo đấu giá (Xe ô tô CAMRY, biển kiểm soát 26B-6688)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Phạm Anh Quang
Tài liệu đính kèm 37-TB đấu giá xe.pdf