Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 940/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 940-QD.Ban hành quy chế khối thi đua.pdf