Về việc khen thưởng các Doanh nghiệp, Hợp tác xã có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1031/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng các Doanh nghiệp, Hợp tác xã có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1031. QĐ khen thưởng các doanh nghiệp, HTX.pdf