Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 833/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2022
Ngày hiệu lực 03/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm QĐ 833 giao vốn nguồn NTM.pdf