Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hỗ trợ giống bò cái sinh sản tại các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135
Số ký hiệu văn bản 1011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày hiệu lực 07/10/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hỗ trợ giống bò cái sinh sản tại các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1011. QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.pdf