Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 151/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Về phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (lần 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 151. NQ phân bổ vốn năm 2022 nguồn NTM.pdf
phu-luc-kem-theo-nq-151.pdf
Cơ quan ban hành