Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 152/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 152. NQ các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025.pdf