Về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện theo Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1169/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện theo Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1169 - QĐ Kiện toàn hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.pdf