Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1202/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1202. QĐ thành lập tổ giúp việc HĐĐG CCHC.pdf