Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lớp đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1204/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lớp đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1204. QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu.pdf