Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Việt Nam - Lào
Số ký hiệu văn bản 157/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Việt Nam - Lào
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 157. NQ bổ sung ngân sách tổ chức các hoạt động tổ chức 60 năm.pdf
PL. Kèm theo NQ 157.pdf