Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số ký hiệu văn bản 158/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 158. NQ bổ sung ngày hội toàn dân.pdf
PL kèm theo NQ 158.pdf