Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 159/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 159.NQ điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách.pdf
PL kèm theo NQ 159.pdf