Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 161/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 161. NQ BS dự toán chi ngân sách.pdf
Phụ lục kèm theo 163 . 3.pdf
PL kèm theo 161 . 2.pdf
PL kèm theo 161 .1.pdf