Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 131/NQ-CP
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực 06/10/2022
Trích yếu nội dung Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 131-NQ đẩy mạnh CCHC.pdf
Cơ quan ban hành