Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” giai đoạn 2021-2025, năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1035/BC-UBND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” giai đoạn 2021-2025, năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1035-bao-cao-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-2022-1.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG