Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” giai đoạn 2021-2025, năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1035/BC-UBND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” giai đoạn 2021-2025, năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1035 - bao cao phong trao thi dua dan van kheo 2022 1.pdf