Kết quả tình hình tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 2022 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1045/BC-UBND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Kết quả tình hình tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 2022 (lần 2)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1045-BC KQ hội nghị đối thoại 2022- lần 2.pdf