Tình hình thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2026, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 11 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1046/BC-UBND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2026, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 11 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1046. BC đề án dữ liệu về dân cư, định danh.pdf
Cơ quan ban hành