Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1182/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1182-QĐ điều chỉnh du toan thu chi 2022.pdf
01-pl-kem-qd-1182.pdf
02-pl-kem-qd-1182.pdf
Cơ quan ban hành