NQ. Giao biên chế công chức trong cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 152/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung NQ. Giao biên chế công chức trong cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 152.-nq-ve-viec-giao-bien-che-cong-chuc.pdf
Cơ quan ban hành
BBT CTTĐT huyện Yên Châu
Sở Nội vụ
Sở Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban bầu cử
Các sở, ban, ngành của tỉnh
UBND các xã/thị trấn
Huyện ủy Yên Châu
Liên đoàn Lao động huyện Yên Châu
Sở Giao thông Vận tải
BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
Quốc Hội
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
PHÒNG LĐTBXH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG