Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đào tạo nghề thường xuyên dưới 03 tháng cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1235/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đào tạo nghề thường xuyên dưới 03 tháng cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1235.QĐ phê duyệt kế hoạch nhà thầu.pdf