Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 01/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày hiệu lực 08/04/2019
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Hà Như Huệ
Tài liệu đính kèm Tải về