Về việc triển khai Thông tư số 02/TT-BTP
Số ký hiệu văn bản 1949/BTP-BTTP
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Thông tư số 02/TT-BTP
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Chí Hiếu
Tài liệu đính kèm Công văn số 1949.BTP.BTP hướng dẫn triển khai TT 02.2022.TT-BTP.pdf Thông tư số 02.2022.TT-BTP hướng dẫn lựa chọn đấu giá tài sản.pdf