Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
Lượt xem: 3667
Tên cơ quan: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Số điện thoại:  
                      - Tổ kế hoạch: 0212 3840 034 
                      - Tổ kỹ thuật: 0212 3842 989
                      - Tổ kế toán: 0212 3840 668
Fax: 0212 3840 668
Email: bqlda.yenchau@sonla.gov.vn hoặc banxdyenchau@gmail.com
   
                     GIÁM ĐỐC
Họ và tên                                   Nguyễn Văn Hưởng
Ngày, tháng, năm sinh 15/3/1980
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học xây dựng
Lý luận Cao cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0944998569
Email huongnv.yenchau@sonla.gov.vn

 
                    PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên Mai Việt Bách
Ngày, tháng, năm sinh               21/02/1976
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ QL Kinh tế
Lý luận  Trung cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0977661699
   
Email  maibach76@gmail.com            
   
                PHÓ GIÁM ĐỐC
Họ và tên Vì Văn Thoong
Ngày, tháng, năm sinh              20/9/1985
Dân tộc Xinh Mun
Trình độ chuyên môn Đại học xây dựng
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0988427309
Email vanthoong@gmail.com             

   
                     KẾ TOÁN
Họ và tên Hà Văn Hưởng
Ngày, tháng, năm sinh                21/01/1987
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ QL Kinh tế
Lý luận Trung cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0983775550
Email huonghv.yenchau@sonla.gov.vn

   
                               Chuyên viên
Họ và tên Trần Phương Anh
Ngày, tháng, năm sinh               15/8/1985
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học kế toán
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0975367217
Email phuonganh1985yc@gmail.com
   
                               Tổ phó Tổ Kế hoạch và QLDA
Họ và tên Mè Thị Phương
Ngày, tháng, năm sinh                     20/10/1989
Dân tộc Thái
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0989485189
Email  tuanphuong02102008@gmail.com
 
                            Tổ trưởng Tổ Kế hoạch và QLDA
Họ và tên Khổng Trọng Khánh
Ngày, tháng, năm sinh                  16/7/1984
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học
Lý luận  Sơ cấp
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0913558598
Email khanh.xdsl@gmail.com                
   
                          CÁN BỘ KỸ THUẬT
Họ và tên Nguyễn Mạnh Toàn
Ngày, tháng, năm sinh                             13/7/1989
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng (Công nghệ kỹ thuật thi công)
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0982578787
Email manhtoan098@gmail.com
   
Lao động hợp đồng
Họ và tên Khổng Trọng Hòa
Ngày, tháng, năm sinh                    15/12/1992
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng (Công nghệ Kỹ thuật giao thông)
Lý luận
Số điện thoại CQ:
DĐ: 0368598919
Email tronghoaxd4@gmail.com

  
                           Tổ trưởng Tổ Đền bù - GPMB
Họ và tên Trịnh Thúy Hòa
Ngày, tháng, năm sinh         27/10/1974
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 
DĐ: 0988509575
Email trinhthuyhoa75@gmail.com
  
 
                                                      Lao động hợp đồng - Thủ quỹ
Họ và tên Trần Ngọc Linh
Ngày, tháng, năm sinh 26/10/1992
Dân tộc                               Kinh
Trình độ chuyên môn Cao đẳng Kế toán
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 636
DĐ: 0363795792
Email linhyc2692@gmail.com
 
               LÁI XE
Họ và tên Nguyễn Đình Hải
Ngày, tháng, năm sinh                               16/10/1966
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Trung cấp
Lý luận  
Số điện thoại CQ: 0212 3 840 636      
DĐ: 0978655589                                           
Email

anh tin bai

 
Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật
Họ và tên Hoàng Văn Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh 20/6/1983
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn Đại học Xây dựng
Lý luận Sơ Cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0982514982
Email hoangtuan0161982@gmail.com

anh tin bai

 
 
Cán bộ kỹ thuật
Họ và tên                                    Trần Minh Thắng
Ngày, tháng, năm sinh 15/12/1984
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn ĐH (Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo)
Lý luận Sơ Cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0984093107
Email tranthangtvxd@gmail.com

 
anh tin bai

 
Cán bộ kỹ thuật
Họ và tên Quản Hữu Quân
Ngày, tháng, năm sinh 26/7/1990
Dân tộc Kinh
Trình độ chuyên môn ĐH (Kỹ thuật công trình xây dựng)
Lý luận Sơ Cấp
Số điện thoại CQ:
DĐ:0858038280
Email quansla.267@gmail.com

   
   
   
   
   
   

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1