Sở công thương tỉnh Sơn La làm việc với UBND huyện Yên Châu về triển khai gói thầu thi công, xây lắp công trình cấp điện trên địa bàn huyện
Lượt xem: 110
Phấn đấu đến 2025 tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Châu đạt trên 99,9% 

Sáng ngày 21/10/2022, đồng chí Phạm Thị Doan - Giám đốc sở công thương tỉnh Sơn La và đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với UBND huyện Yên Châu về triển khai gói thầu thi công, xây lắp công trình cấp điện trên địa bàn huyện. Làm việc với Đoàn có đồng chí Lù Văn Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị và UBND nhân dân các xã trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã tổ chức rà soát lập danh sách các hộ chưa được sử dụng điện, số hộ đang sử dụng điện chưa an toàn có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia (không quá xa khu dân cư, không thuộc đối tượng phải sắp xếp dân cư... suất đầu tư không vượt quả định mức của Bộ Công thương quy định tại Quyết định số 4339/QĐ-BCT ngày 05/5/2015, là 120 triệu đồng/hộ) để đưa vào kế hoạch cấp điện nông thôn giai đoạn 2022-2025. Phấn đấu đến 2025 tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99,9% (trong đó: Tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt an toàn đạt trên 99%); phấn đấu đầu tư cấp điện cho 2.033 hộ. Trong đó đầu tư mới cho 204 hộ; đầu tư nâng cấp điện an toàn cho 2.057 hộ. Cụ thể: Đầu tư bằng nguồn vốn theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh là: 1.105 hộ; Đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ là: 574 hộ; Đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 131 hộ; Đầu tư bằng nguồn vốn khác là 223 hộ.  Trong 3 tháng cuối năm 2022 huyện Yên Châu tiếp tục rà soát, khảo sát lập Dự án đầu tư cấp điện nông thôn trên địa bàn đối với tất cả số hộ chưa được sử dụng điện và sử dụng điện chưa an toàn mà có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia. Phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, Sở Công thương, các Sở ngành có liên quan, các đơn vị nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện các dự án cấp điện nông thôn do Sở Công thương và các sở ban ngành làm chủ đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tổ chức vận động Nhân dân thực hiện hiến đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; Tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ thi công, quản lý, bảo vệ hành lang tuyến đường dây truyền tải điện các dự án cấp điện nông Thôn trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2016 - 2020.

 Cũng tại buổi làm việc huyện Yên Châu cũng đề nghị Sở Công thương tiếp tục quan tâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn của Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đầu tư cấp điện an toàn cho các hộ trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục vận động ngành điện, các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực đầu tư, cải tạo nâng cấp cho các hộ dân sử dụng điện chưa an toàn do dân tự kéo. Đề nghị Công ty điện lực Sơn La tiếp tục tham mưu huy động nguồn lực để kịp thời triển khai phát triển công tơ mới, nâng cấp điện tại một số khu vực dân đã được cấp điện nhưng chưa đảm bảo an toàn.

Lừ Chương

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1