Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Châu
Lượt xem: 301
Ngày 11/1/2024, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người uy trí trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tới dự hội nghị có lãnh đạo phòng Tư Pháp huyện, Phòng Dân tộc huyện và 117 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 
anh tin bai

Tại Hội nghị các đại biểu đã được tìm hiểu và thảo luận 04 chuyên đề về: Luật phòng chống bạo lực gia đình; Xây dựng quy ước hương ước, nếp sống văn minh của bản, tiểu khu tổ dân phố; Triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ – TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tin tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023. Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện năm 2023; Thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2023.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho người có uy tín trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 29 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện đã có thành tích trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023.

Trần Thủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1