Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền
Lượt xem: 78
Năm 2024, huyện Yên Châu phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong xây dựng NTM, bình quân đạt 14,36 tiêu chí/xã và có 5 bản đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là nhiệm vụ hết sức có ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong từng nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện xác định tạo sự đột phá phát triển hạ tầng KT - XH theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị và kết nối các vùng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Châu luôn chú trọng thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, trong đó tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên bản, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, hệ thống giao thông nông thôn phát triển cả về số lượng và chất lượng, trong năm 2023 huyện đã đầu tư nâng cấp, bê tông hóa hoàn thành 03 tuyến với chiều dài 4,03km với tổng kinh phí đầu tư trên 12 tỷ đồng, đến nay có 4/14 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, huyện Yên Châu cũng đã tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, với tổng số 148 công trình địa bàn huyện đang được quản lý khai thác. Đến nay toàn huyện đã có 14/14 xã, đạt 100% xã đạt tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai. Cùng với đó, huyện Yên Châu đang đẩy mạnh cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Hiện trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2023 - 2025, xây dựng mới đường dây trung áp 35kV có tổng chiều dài hơn 10.000 m; Xây dựng mới 09 trạm biến áp, gần 23.000 m tuyến đường dây hạ áp 0,4 kV sau các trạm biến áp. Lắp đặt 489 công tơ điện tử 1 pha cho các hộ dân trên địa bàn. Đến nay, 99,6% các hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 14/14 xã đạt tiêu chí số 04 về Điện. Hệ thống cơ sở vật chất trường học cũng được huyện ưu tiên đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư xây dựng, trên địa bàn huyện hiện có 24/46 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, còn lại 22/46 trường học cơ bản đã có các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập và tổ chức sử dụng hiệu quả.

Có thể thấy, việc tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nói riêng cũng như quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung tại huyện Yên Châu đã và đang được triển khai tích cực, mang lại hiệu quả. Với nhiều công trình, dự án đầu tư thuộc nhóm hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được xây dựng, sớm đi vào khai thác, vận hành, cơ bản đảm bảo nhu cầu của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình với các nội dung thành phần dự án trong xây dựng nông thôn mới của huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế khiến cho tiến độ cũng như hiệu quả triển khai chưa có tính bền vững. Để đảm bảo phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền theo đúng những nội dung thành phần được nêu tại Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Châu sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn; Tiếp tục vận động người dân và cộng đồng tích cực tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025; Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn, trong đó, có chính sách đột phá, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn, trong đó, chú trọng đầu tư cho các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước đưa huyện trở thành vùng trọng điểm của tỉnh về sản xuất nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGap, GlobalGap) và truy xuất nguồn gốc; chú ý thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư cho chế biến, sản xuất theo chuỗi cung ứng bên cạnh việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp và sự hưởng ứng, chung tay góp sức của Nhân dân, tin tưởng rằng Yên Châu sẽ phát huy được những thành quả đã đạt được trong thực hiện xây dưng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, cơ bản, đồng bộ, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1