Toàn huyện có 5 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM
Lượt xem: 44
Trong số 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 16 là văn hóa. 

Trong đó, tiêu chí số 6 quy định xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã; mỗi xã có ít nhất 1 điểm vui chơi, giải trí độc lập cho người già và trẻ em. Tỷ lệ khu dân cư có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng...  Thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, trong thời gian qua, huyện Yên Châu rất quan tâm tăng cường nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Các địa phương trong huyện đã chủ động bố trí nguồn lực lồng ghép vào các chương trình, đề án và huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân địa phương thông qua việc hiến đất tạo mặt bằng, góp ngày công, kinh phí để sửa chữa, xây dựng nhà văn hóa… với phương châm "Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay, toàn huyện có 10/14 nhà văn hóa cấp xã, 5 sân vận động cấp xã đạt tiêu chuẩn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Có 163/163 bản có nhà văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho nhân dân tại địa phương. Đến hết năm 2023, toàn huyện có 5/14 xã đạt tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM./.

 

Hà Huyền

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1