Yên Châu có 8 xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế
Lượt xem: 233
Những năm qua, huyện Yên Châu luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thiết y tế cho trạm y tế các xã, đáp ứng yêu cầu tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới. 
anh tin bai

Đến nay, 15/15 Trạm Y tế xã, thị trấn trong huyện đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa; 14/15 Trạm Y tế có bác sỹ làm việc thường xuyên; 1/15 Trạm y tế có Bác sỹ tăng cường hỗ trợ chuyên môn; 100% bản, tiểu khu trên địa bàn có nhân viên y tế và thường xuyên được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, lồng ghép với các hoạt động CSSK ban đầu trên địa bàn. Trang thiết bị của các Trạm y tế, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu CSSK nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 8/14 xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, huyện Yên Châu tiếp tục rà soát, đánh giá lại tiêu chí y tế đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành tiêu chí y tế để các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Hà Huyền 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1