Thông báo số 190/TB-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Yên Châu về kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 179/TB-UBND ngày09/8/2022 của UBND huyện Yên Châu
Lượt xem: 147
Thông báo số 190/TB-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Yên Châu về kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 179/TB-UBND ngày09/8/2022 của UBND huyện Yên Châu

Thông báo số 190/TB-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Yên Châu về kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 179/TB-UBND ngày09/8/2022 của UBND huyện Yên Châu.

Theo đó: 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 83 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1