về việc phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Địa bàn xã Chiềng Khoi - lần 2)
Lượt xem: 636
Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/4/2022 của UBND huyện Yên Châu về việc phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Địa bàn xã Chiềng Khoi - lần 2)

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/4/2022 của UBND huyện Yên Châu về việc phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Địa bàn xã Chiềng Khoi - lần 2)

xem chi tiết tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1