Thông báo số 242/TB-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá quyền sử dụng 73 thửa đất tại 04 khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu đợt 2 năm 2023
Lượt xem: 90
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá quyền sử dụng 73 thửa đất tại 04 khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu đợt 2 năm 2023

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá quyền sử dụng 73 thửa đất tại 04 khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Châu đợt 2 năm 2023

Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1