Thông báo số 250/TB-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo Kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 242/TB-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Yên Châu
Lượt xem: 69
Thông báo Kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 242/TB-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Yên Châu

Thông báo Kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 242/TB-UBND ngày 10/11/2023 của UBND huyện Yên Châu

Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1