Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 22/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Châu về thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
Lượt xem: 305
Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 22/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Châu về thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023

Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 22/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Yên Châu về thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023.

Xem chi tiết: Tại đây

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1