Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
301kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
2. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
4. Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
1. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
4. Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
̃7. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
9. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hoá (09)Kinh tế và Hạ tầng
1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý Đường bộ (7)Kinh tế và Hạ tầng
2. Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND huyện quản lý Đường bộ (7)Kinh tế và Hạ tầng
3. Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác do Ủy ban nhân dân huyện quản lý Đường bộ (7)Kinh tế và Hạ tầng
4. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý Đường bộ (7)Kinh tế và Hạ tầng
5. Cấp phép thi công nút giao đấu nối đường bộ do UBND cấp huyện quản lý Đường bộ (7)Kinh tế và Hạ tầng
6. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND cấp huyện quản lý Đường bộ (7)Kinh tế và Hạ tầng
12345678910...
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập