• Yên Châu quan tâm thực hiện tốt công tác chuyển đổi số

  Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Châu đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sắc, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về số hóa, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số được nâng lên, góp phần thay đổi tư duy, phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

 • Image

  Hội nghị tổng kết công tác CCHC và thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

  Năm 2022 huyện Yên Châu đã hoàn thành 924 nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Chỉ số CCHC của huyện năm 2022 đạt 90,66 điểm, xếp thứ 5/12 huyện, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2021.

 • Image

  Yên Châu Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2023

  Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu năm 2023 nhằm tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC để tạo độnglực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tiến hành xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung,nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Image

  Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

  Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

 • Image

  UBND huyện Yên Châu nằm trong danh sách nhóm A về chỉ số cải cách hành chính năm 2022 khối huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Theo Quyết định số 94 ngày 12/1/2023 của UBNd tỉnh Sơn La về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, nghành, UBND các huyện, thành phố thì tổng điểm trung bình của các huyện đạt 87.94/100 điểm tăng 0,37 điểm so với năm 2021. Trong đó huyện Yên Châu là 01 trong 05 huyện thuộc nhóm A của tỉnh, có số điểm trung bình từ 90 điểm trở lên.

 • Image

  Huyện Yên Châu ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn

  Huyện Yên Châu đặt ra mục tiêu mục tiêu chung là Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước; phát triển kinh tế số, cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện.

 • Image

  Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022

  Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các bộ, ngành chỉ đạo phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng phục vụ Chính phủ số, 16 nền tảng phục vụ kinh tế số và 16 nền tảng phục vụ xã hội số. 63/63 địa phương đã được giao nhiệm vụ triển khai sử dụng tối thiểu 1 nền tảng số.

 • Image

  Huyện Yên Châu với việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

  UBND huyện Yên Châu tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật để xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở địa phương. 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính để phục vụ công việc. 100% máy tính của các cơ quan cấp huyện, cấp xã được kết nối mạng nội bộ và mạng internet băng thông rộng tốc độ cao. Các hệ thống dùng chung của tỉnh được khai thác và sử dụng có hiệu quả như: thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, trang thông tin điện tử…

 • Image

  Hội nghị tập huấn và hướng dẫn cách sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn, cách giúp người dân đăng ký, tạo tài khoản định danh cho người dân trên trang Wep: dichvucong.sonla.gov.vn;  Hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên trang: dichvucong.sonla.gov.vn để giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trong mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động.

 • Huyện Yên Châu nỗ lực thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)

  Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, đặc biệt là thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Yên Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực nhiều mặt, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của địa phương, góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

THÔNG BÁO - GIẤY MỜI
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 2,246
 • Trong tuần: 6,390
 • Tất cả: 1,064,420