Đẩy mạnh CCHC, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước
Lượt xem: 40
Những năm qua, UBND huyện đã đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tiến tới chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian; xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước công khai hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Hiện nay, tỷ lệ CBCC các cơ quan, đơn vị và UBND các xã được trang bị máy tính làm việc; 100% các cơ quan có hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn Tháng 2/2024, Hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích 12 hồ sơ. Từ ngày 10/4/2023 UBND huyện bổ sung thêm 210 TTHC dịch vụ công toàn trình và 18 TTHC cấp xã, tỉ lệ giải quyết TTHC trực tuyến của huyện đạt 89,93%. Thời điểm trích xuất trên hệ thống từ ngày 29/01-25/02/2024 UBND huyện đạt 53,77%; UBND các xã, thị trấn đạt 91,63%. Trong đó có 02 xã đạt tỷ lệ thấp là xã Mường Lựm đạt 14,28% tổng số hồ sơ tiếp nhận 28: trong đó hồ sơ trực tuyến 04, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 24; xã Tú Nang đạt 85,34% tổng số hồ sơ tiếp nhận 116: trong đó hồ sơ trực tuyến 99, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 17. Việc giải quyết TTHC được triển khai và thực hiện hiệu quả, Trong tháng (29/01/2024 - 22/02/2024) huyện, xã đã tiếp nhận và giải quyết 618 hồ sơ. Đã giải quyết xong 610 hồ sơ đúng hạn và sớm hạn, Không có hồ sơ quá hạn, 8 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết chưa đến hạn.

                                      Hoàng Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1