Yên Châu thực hiện cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả
Lượt xem: 246
Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Yên Châu đã tập trung đổi mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Năm 2022, huyện Yên châu xếp thứ 5 cải cách hành chính toàn tỉnh, với 90,4 điểm. Để công tác CCHC tiếp tục đạt hiệu quả, Năm 2023, UBND huyện đã ban hành kế hoạch CCHC, với 8 nhiệm vụ lớn, 45 nhiệm vụ cụ thể giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quý I/2023, huyện Yên Châu đã rà soát 384 TTHC; tổng hợp, cập nhật 268 TTHC cấp huyện và 116 TTHC cấp xã, 35 TTHC của các cơ quan ngành dọc cấp huyện và 14 TTHC ngành dọc cấp xã. Tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức đều được trang bị đầy đủ máy tính, máy in và ứng dụng phần mềm một cửa hiện đại vào giải quyết TTHC. Đã thực hiện số hóa 3.240 hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết 1.188 hồ sơ TTHC tại cấp huyện và 3.128 hồ sơ cấp xã. Tiếp nhận và giải quyết 1 phản ánh kiến nghị. 100% cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Đến hết quý I, huyện đã hoàn thành 15/45 nhiệm vụ.

anh tin bai

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, UBND huyện Yên Châu đã rà soát, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 44 đơn vị sự nghiệp. UBND huyện thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã; điều động, biệt phái công chức, viên chức đảm bảo đúng phân cấp được UBND tỉnh giao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tuân thủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được chú trọng, 100% cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã được trang bị máy tính để phục vụ công tác chuyên môn. UBND huyện cũng đã sử dụng các phần mềm về quản lý văn bản; một cửa điện tử; cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo; hộ tịch; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; phổ cập giáo dục; báo cáo tỉnh giao; báo cáo kiểm soát TTHC. Trong quý I, đã đăng 278 TTHC, 104 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Đến nay, 100% xã, thị trấn có cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình với 104 thủ tục; tiếp nhận 721 hồ sơ, đạt 20% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; cấp 11 chữ ký số cá nhân và tổ chức; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện, cấp xã được ký số và trao đổi hoàn toàn trên môi trường điện tử.Thủ tục hành chính được công khai minh bạch về thời gian, lệ phí theo quy định, giảm khâu trung gian, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian cho tổ chức và công dân. Tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức các cơ quan được nâng lên, không có tình trạng lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đổi mới quy trình cải cách TTHC bảo đảm công khai, dân chủ, năm 2023, huyện Yên Châu phấn đấu 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp huyện, xã. Trên 99% số hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn. 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được xử lý đúng quy định. 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn đều phải có giải trình trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo quy định. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

                                                 Hoàng Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1